VKSF Årets 2020

I samband med VKSFs årsmöte så uppmärksammades några av alla dom som gör en stor insats i sin klubb och för seglingen på Västkusten.

Årets Eldsjäl: Tommy Andersson, VKSF
Tommy har under många år varit engagerat i seglingstekniska frågor, både som mätman och ledamot av SSFs tekniska kommitté och sammankallande i VKSFs tekniska kommitté. 
Tommy har varit adjungerad med ansvar för tekniska frågor i VKSFs styrelse sedan år 2000 och ledamot det senaste året.
Tommy har varit särskilt drivande i kölbåtsfrågor och LYS/SRS och hållit många uppskattade föreläsningar för kölbåtsseglare, utbildat många besiktningsmän och mätmän och ställt upp som mätman på många regattor, även i internationella sådana som t.ex Gotland Runt.
Innan Västkustens Seglarförbund bildades 2000 var Tommy ledamot i Bohuslän-Dals seglarförbunds styrelse och Tommy har under alla år också varit engagerad i Ljungskile SS och SS Viken Ägir. Tommys engagemang för segelsporten under flera decennier förärar därmed utmärkelsen Årets Eldsjäl 2020.

Årets Tränare: Ci Eriksson, Halmstads Segelsällskap
Ci har på ett föredömligt sätt fått igång en slumrande ungdomsverksamhet med träningar i stort sett året runt för Zoom8 och Optimist ofta med deltagare från klubbar i närheten där ingen sådan aktivitet pågår.
Flera sammandragningar med deltagare från andra klubbar och tränare från annat håll har genomförts. Intresset för kappsegling har ökat och flera i träningsgruppen har deltagit på rankingar och JSM. För de äldre juniorerna har även träning i J70 genomförts.

Årets Kölbåtsseglare: Per Algotsson, Björlanda Kile SS
Per har under 2020 seglat många av de seglingar som blev av och gjort det med mycket bra resultat, alltifrån veckoseglingar i den egna segelklubben till havskappsegling.
Han seglar såväl shorthanded som full crew med framgång, vilket gör att han står för en bredd även i detta avseende. Han är dessutom välkomnande och inkluderande mot såväl kvinnor som män i sin besättning.

Årets Funktionär: Jonas Eriksson, GKSS
Jonas har under många år varit en stor tillgång som funktionär i GKSS. Under denna mycket speciella säsong har hans insatser varit ovärderliga. Med stort engagemang har han varit med som funktionär vid samtliga av GKSS arrangerade regattor, och därmed bidragit stort till att klubben klarat säsongens corona-anpassade kappseglingsprogram på ett mycket bra sätt.
Jonas har en stor organisatorisk bredd och kunskap om kappsegling, och hanterar allt ifrån bojläggning och säkerhet till besättningsbyten vid matchracingtävlingar.
Vi hoppas att Jonas även i fortsättningen vill vara en del i GKSS funktionärsstab.

Årets Jolleseglare: Bengt Carlsson, Sotefjordens SS
Med passion och glädje inspirerar Bengt klubbens medlemmar till att segla Laser året runt. 
Han är mentor och seglarkompis för såväl nybörjare som erfarna seglare. I sin iver att komma på vattnet är han alltid först på plats för att rigga både sin egen och andras jollar.
Med sina 76 år trotsar han pandemier, väder och vind och är SFS:aren med absolut flest seglingstimmar under året. Bengts motto efter ett hårdvindspass är ”Det borde vara skatt på att må så bra! ”
Bengt är en förebild för alla jolleseglare och ett bevis för segling som en livslång idrott.

Årets seglarskoleinstruktör 2020: Alla SSFs certifierade seglarskolor på Västkusten
I våras var osäkerheten stor över om det överhuvudtaget skulle gå att arrangera seglarskola under rådande pandemi. Nu vet vi att det går!
Seglarskolorna har på ett fantastiskt sätt ställt om sin verksamhet, och med utgångspunkt från Svenska Seglarförbundets råd och riktlinjer genomfört dessa på ett smittsäkert sätt. Deltagarantalet har på många ställen varit rekordstort, vilket ställt ytterligare krav på instruktörerna ur ett smittspridningsperspektiv.
Tack vare alla fantastiska instruktörer som har arbetat under mottot ställ om – inte in, har hundratals barn, ungdomar och vuxna hittat till seglingen denna mycket annorlunda sommar.
Västkustens Seglarförbund vill rikta ett stort tack till samtliga seglarskoleinstruktörer 2020 för ett mycket bra arbete, och utse var och en av er till Årets seglarskoleinstruktör.

Årets Miljöinsats: SS Kaparen
1970 donerades en stuga till SS Kaparens medlemmar på Mönster, längst ut på Onsalahalvöns sydvästra spets.
Denna fantastiskt härliga plats har tyvärr fått en ny utmaning, eftersom det flyter iland väldigt mycket skräp.
När klubben fick höra talas om den ideella föreningen Vrakat.se och det strandstädarprojekt där man adopterar en strandsträcka så var det en självklarhet för Kaparen att gå med i projektet. 
Medlemmarna får möjlighet att hjälpa till, och tillsammans med andra frivilliga vara en del av ett effektivt strandstädarupplägg där de tillsammans hjälps åt att hålla vår värdefulla kust fri från skräp