Styrelsen

Styrelseledamöter i Segelsällskapet Viken-Ägir (SSVÄ) för 2021/2022:

Ordförande: Robert Trolled, tel. 0704-954185, ordf@vikenagir.se
Sekreterare: Dan Turesson, tel. 0736-795413, info@vikenagir.se
Kassör: Joakim Arbin, tel. 0763-193350, ekonomi@vikenagir.se
Kölbåtsansvarig: Lars-Gunnar Hansson, tel. 0706-477246, lge.hansson@gmail.com
Intendent: Jesper Lundvall, tel. 0709-155888, intendent@vikenagir.se
Junioransvarig: Simon Hansen, tel. 0706-909473, junior@vikenagir.se
Jolleledare: Göran Johnsson, tel. 0701-711367  goran.h.johnsson@gmail.com
Marknadsansvarig: Simon Hansen, tel. 0706-909473, webmaster@vikenagir.se